Kvinnsland Audit som endringsagent.

Hva vi kan tilby

Vår fremgangsmåte kan skisseres slik:

Virksomhetsstyring, effektivisering og kvalitetssikringssystemer er også nødvendig for små og mellomstore bedrifter. Uten en total oversikt over sammenhengene som påvirker verdiskapningsprosesser og en klar formening om kundenes forventninger, vi man ikke kunne drive lønnsomt eller kunne være konkurransedyktige over tid.

 

Analyse - Tiltak - Vurdering

Her gjelder det å ikke være opptatt av å finne de helt rette svarene men heller fokusere på å stille sentrale spørsmål: - Hvor er vi? - Hva vil vi? - Hvordan skal vi komme dit?

 

Aktørene i virksomheten trenger en referanseramme som kan hjelpe dem til å:

• retolke både den situasjonen man er i og de forventninger man
   har til framtiden
• reformulere egne og bedriftens mål
• prøve ut nye «verktøy» og virkemidler
• lære av prosessen

 

Hva oppnår man

Målet er å samle svar varianter inn i en budsjettmodell (med tall) som gjør at man kan teste ulike virkemidler - og på bakgrunn av det lære seg å finne frem til sammenhengene som gjelder.

Endringsagenten er som Et nytt og trenet øye, som ber deltakerne formulere en rekke påstander som skal gi svar på: Slik er det her vi nå er: "Dette er situasjonen" og "Dette er hva vi forventer eller vil skal skje" og spørsmålet er da om det er mulig å få til. Kan man komme dit man vil på den måten man tror?

 

Det bør settes presise målbare Mål, velges Tiltak og kostnaden på dem må tallfestes. Budsjettprosessen må gi svar på hva man bør gjøre og om det er en lønnsom strategi. Man trenger en Budsjettmodell for å gi et godt svar på det. Den lager vi sammen!