Velkommen

Gjennom mer enn 25 år har vi drevet med bedriftsledelse; i undervisning/kurs, som konsulent, ansatt eller rådgiver. Fagfeltet spenner fra økonomistyringssystemer og til endringsprosesser. For oss står planlegging og budsjettering som to sider av samme sak. Det handler om å finne gode løsninger og velge riktig strategi. Budsjettmodellering og simuleringsanalyse er derfor noe vi kan tilby.

Endringsagent (påvirker) – samtalepartner for å få vurderinger med annen vinkling

 

Management for Hire – ved fravær eller oppsigelse

 

Bedriftsetablering – Grunder Mentor

 

Effektiviseringsprosesser – Metoden «Få det Gjort»

 

Kurs og Fadderprogram

 

Styredeltagelse

Våre tjenester